Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is zoals de naam reeds doet vermoeden een krediet die het mogelijk maakt om een bepaalde periode te overbruggen. In de meeste gevallen wordt een overbruggingskrediet afgesloten onder de vorm van een overbruggingshypotheek. Het is hierbij immers zo dat de overwaarde van de eerste aangekochte woning wordt gebruikt om als waarborg te geven voor de financiering van de tweede woning. Een overbruggingshypotheek kan in theorie dan ook uitsluitend worden afgesloten voor de overwaarde van een reeds bestaande woning waar u eigenaar van bent. In de praktijk kan dit er echter nog iets anders aan toegaan.
In de praktijk is het immers zowel bij een overbruggingskrediet als bij een overbruggingshypotheek mogelijk om ook de kosten van het krediet zelf mee te laten financieren. Het is wel zo dat het fiscaal voordeel van een overbruggingskrediet en een overbruggingshypotheek zich steeds beperkt tot de kostprijs van het daadwerkelijk gefinancierde bedrag exclusief de kostprijs. U kunt met andere woorden het bedrag dat wordt geleend om de rente in te dekken nooit fiscaal aftrekken.
(meer…)

Lees meer

Overbruggingshypotheek aflossen

Wanneer u er voor kiest om een normale hypotheek af te sluiten dient u deze tegen een bepaalde datum natuurlijk af te lossen. Bij een normale hypotheek is het echter zo dat de datum van aflossing veelal ver in de toekomst ligt, een looptijd van een hypothecaire lening is immers zelden korter dan 20 tot 30 jaar. Bij een overbruggingshypotheek is dat een compleet ander verhaal. Een overbruggingshypotheek kan immers enkel en alleen afgesloten worden voor een looptijd van 6 à maximum 24 maanden. Na maximum 24 maanden zult u bij een overbruggingshypotheek met andere woorden èn het geleende bedrag terug moeten betalen èn de kosten die op het krediet in rekening zijn gebracht.
(meer…)

Lees meer