Overbruggingshypotheek bij scheiding

Stelt u zich maar eens voor dat u bijna uw hele leven lang heeft gewerkt om een huis aan te kunnen kopen. Op een zeker ogenblik doet u dat ook samen met uw partner, maar na enkele jaren wordt besloten om te scheiden. Een scheiding brengt heel veel problemen met zich mee, misschien wel in het bijzonder met betrekking tot uw hypothecaire lening. Lang niet iedereen is immers zomaar in staat om een hypothecaire lening snel af te betalen of grotendeels met eigen middelen te financieren. Wanneer u gaat scheiden bestaat de kans dat u zelf een ander huis zult willen kopen of dat u gewoon het deel van uw partner wenst over te kopen. In beide gevallen is het mogelijk om te kiezen voor een overbruggingshypotheek, al is dat niet zo eenvoudig. We vertellen u in dit artikel alles over een overbruggingshypotheek bij scheiding.
Lees verder

Overbruggingshypotheek berekenen

Wanneer u er over nadenkt om een overbruggingshypotheek af te sluiten doet u er als vanzelfsprekend goed aan om deze vooraf even te berekenen. Het berekenen van een hypotheek kan bijvoorbeeld aan het licht brengen hoeveel kosten u zult moeten betalen op het door u geleende bedrag. Daarnaast zal een overbruggingshypotheek berekenen er eveneens voor zorgen dat u een duidelijk zicht krijgt op op de afbetalingsvoorwaarden van een dergelijke hypotheek. We overdrijven immers niet wanneer we zeggen dat de afbetalingsvoorwaarden aanzienlijk verschillen ten opzichte van een klassieke hypotheek, zeker wanneer we gaan kijken naar de looptijd van de kredietovereenkomst.Lees verder

Overbruggingshypotheek

Wanneer u een huis heeft aangekocht, maar in tussentijd ook een andere woning wenst te kopen kan het niet zo voor de hand liggend zijn om voor die tweede woning een nieuwe (gewone) hypotheek af te sluiten. U dient immers al over een behoorlijk riant inkomen te beschikken om zowel de maandelijkse afbetaling als de rente te kunnen betalen. In dit geval kan een overbruggingskrediet een uitweg bieden, al richt deze vorm van hypotheek zich vooral op mensen die hun eerste woning te koop hebben staan en na de verkoop van woning één de tweede woning wensen aan te kopen.
Lees verder

Overbruggingshypotheek fiscaal

Veel mensen denken dat een overbruggingshypotheek op fiscaal vlak alles behalve interessant is, maar is dat ook zo? Het klopt inderdaad dat niet alle kosten van een overbruggingshypotheek fiscaal aftrekbaar zijn, maar de meeste kosten zijn dat gewoon wel. Wanneer u beslist om de volledige overwaarde van uw eerste huis te lenen door middel van de overbruggingshypotheek zal er aan de hand van dat bedrag een bepaalde rente worden bepaald. Die rente is volledig fiscaal aftrekbaar. Wanneer u echter ook de kostprijs van de hypotheek mee wenst te laten financieren wordt het een heel ander verhaal. De rente over het extra geleende bedrag is immers niet fiscaal aftrekbaar.
Lees verder

Overbruggingshypotheek SNS

Wanneer u van plan bent om een overbruggingshypotheek af te sluiten doet u er goed aan om informatie aan te vragen bij verschillende banken. Neem nu bijvoorbeeld SNS bank. Hoewel SNS bank natuurlijk niet tot de absoluut grootste banken op de financiële markt behoort is het een veilige en stabiele bank waarbij u als kredietnemer dus met andere woorden zonder enig probleem een grote lening aan kunt toevertrouwen. Veel mensen hebben er doorheen de jaren dan ook bewust voor gekozen om hun hypotheek aan te gaan bij SNS en met succes, want vandaag de dag is SNS bank een belangrijke speler geworden wat het aantal hypothecaire kredieten betreft.
Lees verder

Overbruggingshypotheek ING

ING is een grote en betrouwbare bank, en dat heeft er doorheen de jaren voor gezorgd dat veel mensen er met volle vertrouwen hun lening bij zijn aangegaan. Het aantal leningen dat ING verstrekt is dan ook zeer aanzienlijk, net als het aantal ING Hypotheken die aan de bank worden toevertrouwd. Natuurlijk beschikt ING over een uitgebreid aanbod aan hypotheken. Denk hierbij niet alleen aan de klassieke hypothecaire leningen, maar ook aan bijvoorbeeld de overbruggingshypotheek. De overbruggingshypotheek ING is een relatief standaard overbruggingshypotheek die het mogelijk maakt om een lening af te sluiten voor de overwaarde van uw eerste woning met als doel om de aankoop van een tweede woning of bouwgrond te financieren.
Lees verder

Kosten overbruggingshypotheek

Veel mensen die er voor kiezen om een nieuw huis aan te kopen terwijl ze nog steeds over hun eerste woning beschikken kiezen er voor om gebruik te maken van een overbruggingshypotheek. Een overbruggingshypotheek is een vorm van hypothecaire lening die er voor zorgt dat u de mogelijkheid heeft om de overwaarde van uw eerste woning te lenen voor de financiering van uw tweede woning. Op deze manier kunt u reeds investeren in een tweede huis, nog voor uw eerste woning is verkocht. Let wel, wanneer u een overbruggingshypotheek afsluit dient u er rekening mee te houden dat deze slechts over een looptijd van 6 tot maximum 24 maanden beschikt.
Lees verder

Overbruggingshypotheek tarieven

Wanneer u een overbruggingshypotheek wenst af te sluiten zult u er ongetwijfeld van op de hoogte zijn dat een dergelijke kredietvorm komt met een zeer aanzienlijk kostenplaatje. De meeste mensen die een overbruggingshypotheek wensen af te sluiten gaan dan ook op zoek naar het goedkoopste tarief. De overbruggingshypotheek tarieven zijn niet vastgesteld waardoor het een bank of financiële instelling eigenlijk vrij staat om zelf te bepalen welke tarieven er in rekening worden gebracht. Het kan met andere woorden nooit kwaad om even de verschillende mogelijke overbruggingshypotheken met elkaar te vergelijken.
Lees verder

Overbruggingshypotheek rente

Wanneer u er voor kiest om een overbruggingshypotheek af te sluiten dient u even stil te blijven staan bij de kostprijs van een dergelijke hypotheek. Het is immers zo dat de aard van de overbruggingshypotheek er voor zorgt dat de kostprijs relatief hoog ligt, zeker in vergelijking met de klassieke hypothecaire leningen. De overbruggingshypotheek rente wordt in rekening gebracht op het door u geleende bedrag. Wanneer u ook de kostprijs van de overbruggingshypotheek wenst op te nemen in uw financiering dient u er met andere woorden rekening mee te houden dat er ook op die extra kostprijs rente in rekening zal worden gebracht.
Lees verder

Overbruggingshypotheek Rabobank

We overdrijven niet wanneer we zeggen dat Rabobank zich met recht en rede een echte grootbank mag noemen. De Rabobank is dan ook een bank waar veel grote kredieten bij worden afgesloten en dan mogen hypotheken natuurlijk niet ontbreken. Toch is de overbruggingshypotheek altijd iets speciaals. Het overbruggingskrediet Rabobank is een overbruggingshypotheek die zoals steeds kan afgesloten worden door mensen die van plan zijn om een tweede huis aan te kopen maar hun eerste huis te koop willen zetten. In afwachting van de verkoop van het eerste huis kan men een overbruggingshypotheek nemen voor de overwaarde van de woning zodat ze meteen het tweede huis aan kunnen kopen.
Lees verder