Overbruggingshypotheek aflossen

Wanneer u er voor kiest om een normale hypotheek af te sluiten dient u deze tegen een bepaalde datum natuurlijk af te lossen. Bij een normale hypotheek is het echter zo dat de datum van aflossing veelal ver in de toekomst ligt, een looptijd van een hypothecaire lening is immers zelden korter dan 20 tot 30 jaar. Bij een overbruggingshypotheek is dat een compleet ander verhaal. Een overbruggingshypotheek kan immers enkel en alleen afgesloten worden voor een looptijd van 6 à maximum 24 maanden. Na maximum 24 maanden zult u bij een overbruggingshypotheek met andere woorden èn het geleende bedrag terug moeten betalen èn de kosten die op het krediet in rekening zijn gebracht.


Een overbruggingshypotheek aflossen gebeurt eigenlijk altijd met het verkoopbedrag van de eerste woning, maar wat wanneer het huis niet binnen de 2 jaar wordt verkocht? In dat geval heeft u immers doorgaans niet de mogelijkheid om de overbruggingshypotheek af te lossen. In een dergelijk geval is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om de overbruggingshypotheek te verlengen of om te zetten. Let wel, een bank heeft het recht om dit te weigeren en dan zult u er op de één of andere manier toch voor moeten zorgen dat de overbruggingshypotheek afgelost geraakt. Kunt u dit niet, dan kan dat zeer vervelende financiële gevolgen hebben.

Tip: Bankzaken worden tegenwoordig bijna allemaal online geregeld. Zorg er daarom voor dat u een virusscanner gebruikt die de recente virussen niet door laat.