Overbruggingshypotheek aftrekbaar

Daar een overbruggingshypotheek door velen niet wordt aanzien als een volwaardige hypotheek dringt de vraag zich op of het wel mogelijk is om de kosten op een overbruggingshypotheek fiscaal af te trekken. Het enige juiste antwoord op deze vraag is “ja, maar…”. Het is immers mogelijk om de kosten van een overbruggingskrediet fiscaal in mindering te brengen, maar u dient er rekening mee te houden dat dit enkel en alleen geldt voor het bedrag van de overwaarde van de eerste woning. U kunt bij een overbruggingshypotheek immers ook de kosten op de hypotheek meenemen in de lening. Hoewel u het bedrag van de kosten dus ook gewoon krijgt uitbetaald kunt u de rente hierop niet fiscaal in mindering brengen.


Daar de kosten op een overbruggingskrediet hoog liggen wordt het door velen aanzien als de ideale manier om de persoonlijke belasting enigszins te drukken, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat alle kosten die betaald moeten worden verloren kosten zijn. Hou er bij het afsluiten van een overbruggingshypotheek in ieder geval rekening mee dat alleen de kosten voor het lenen van de zogenaamde overwaarde fiscaal aftrekbaar zijn. Leent u meer, dan kunt u de intrest over het extra geleende bedrag niet fiscaal in mindering brengen.