Overbruggingshypotheek rente

Wanneer u er voor kiest om een overbruggingshypotheek af te sluiten dient u even stil te blijven staan bij de kostprijs van een dergelijke hypotheek. Het is immers zo dat de aard van de overbruggingshypotheek er voor zorgt dat de kostprijs relatief hoog ligt, zeker in vergelijking met de klassieke hypothecaire leningen. De overbruggingshypotheek rente wordt in rekening gebracht op het door u geleende bedrag. Wanneer u ook de kostprijs van de overbruggingshypotheek wenst op te nemen in uw financiering dient u er met andere woorden rekening mee te houden dat er ook op die extra kostprijs rente in rekening zal worden gebracht.

Rente fiscaal aftrekbaar?

De overbruggingshypotheek rente wordt in tegenstelling tot bij andere vormen van hypothecaire leningen niet maandelijks in rekening gebracht. Het aflossen van de overbruggingshypotheek en daarmee ook het betalen van de kosten gebeurt op de afgesproken einddatum van de kredietovereenkomst. De overbruggingshypotheek rente is op zich fiscaal aftrekbaar, maar dat geldt enkel en alleen voor de rente op de lening van de overwaarde van uw eerste woning. Wanneer u met andere woorden ook de rente op uw overbruggingskrediet wenst op te nemen in uw financiering dient u er rekening mee te houden dat de rente op het extra geleende bedrag niet fiscaal aftrekbaar is.

Overbruggingshypotheek rente

De rente van de overbruggingshypotheek zal dus aan het einde van de periode voldaan moeten worden aan de bank. Als het goed is is het oude huis dan al verkocht, dus dat is geen probleem. Mocht dat niet zo zijn, dan kun je nog altijd besluiten om je overbruggingshypotheek te verlengen. Een overbruggingshypotheek verlengen gaat echter niet zomaar. Je stelt dan immers de betaling aan de bank voor de kosten van je overbruggingshypotheek uit. De bank zal zeker willen weten dat je oude huis binnen afzienbare tijd wordt verkocht. Pas dan zal de goedkeuring voor de verlenging worden gegeven. Ook zo’n verlenging brengt echter kosten met zich mee. Deze kosten zullen, tezamen met de rente van de overbruggingshypotheek, aan het einde van de nieuwe termijn moeten worden voldaan.