Overbruggingshypotheek tarieven

Wanneer u een overbruggingshypotheek wenst af te sluiten zult u er ongetwijfeld van op de hoogte zijn dat een dergelijke kredietvorm komt met een zeer aanzienlijk kostenplaatje. De meeste mensen die een overbruggingshypotheek wensen af te sluiten gaan dan ook op zoek naar het goedkoopste tarief. De overbruggingshypotheek tarieven zijn niet vastgesteld waardoor het een bank of financiële instelling eigenlijk vrij staat om zelf te bepalen welke tarieven er in rekening worden gebracht. Het kan met andere woorden nooit kwaad om even de verschillende mogelijke overbruggingshypotheken met elkaar te vergelijken.

Tarieven van een overbruggingshypotheek

Hoe dan ook zult u er rekening mee moeten houden dat de overbruggingshypotheek tarieven veel hoger liggen dan de gewone hypothecaire lening tarieven. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de bank een groter risico loopt door u een tweede hypotheek te verstrekken, in welke vorm dan ook. De overbruggingshypotheek tarieven kunnen om af te ronden natuurlijk wel sterk afhankelijk zijn van het bedrag dat wordt geleend alsook de termijn waarop de hypotheek wordt afgelost.