Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is zoals de naam reeds doet vermoeden een krediet die het mogelijk maakt om een bepaalde periode te overbruggen. In de meeste gevallen wordt een overbruggingskrediet afgesloten onder de vorm van een overbruggingshypotheek. Het is hierbij immers zo dat de overwaarde van de eerste aangekochte woning wordt gebruikt om als waarborg te geven voor de financiering van de tweede woning. Een overbruggingshypotheek kan in theorie dan ook uitsluitend worden afgesloten voor de overwaarde van een reeds bestaande woning waar u eigenaar van bent. In de praktijk kan dit er echter nog iets anders aan toegaan.
In de praktijk is het immers zowel bij een overbruggingskrediet als bij een overbruggingshypotheek mogelijk om ook de kosten van het krediet zelf mee te laten financieren. Het is wel zo dat het fiscaal voordeel van een overbruggingskrediet en een overbruggingshypotheek zich steeds beperkt tot de kostprijs van het daadwerkelijk gefinancierde bedrag exclusief de kostprijs. U kunt met andere woorden het bedrag dat wordt geleend om de rente in te dekken nooit fiscaal aftrekken.