Overbruggingshypotheek bij scheiding

Stelt u zich maar eens voor dat u bijna uw hele leven lang heeft gewerkt om een huis aan te kunnen kopen. Op een zeker ogenblik doet u dat ook samen met uw partner, maar na enkele jaren wordt besloten om te scheiden. Een scheiding brengt heel veel problemen met zich mee, misschien wel in het bijzonder met betrekking tot uw hypothecaire lening. Lang niet iedereen is immers zomaar in staat om een hypothecaire lening snel af te betalen of grotendeels met eigen middelen te financieren. Wanneer u gaat scheiden bestaat de kans dat u zelf een ander huis zult willen kopen of dat u gewoon het deel van uw partner wenst over te kopen. In beide gevallen is het mogelijk om te kiezen voor een overbruggingshypotheek, al is dat niet zo eenvoudig. We vertellen u in dit artikel alles over een overbruggingshypotheek bij scheiding.

Waarom kiezen voor een overbruggingshypotheek bij scheiding?

De overbruggingshypotheek laat de kredietnemer toe om de overwaarde van de eerste woning te gebruiken ter financiering of als waarborg voor een nieuwe hypothecaire lening. Dat is natuurlijk interessant, maar kost ook handenvol geld. Daarnaast is veel ook afhankelijk van uw financiële situatie. De bank zal bij het toekennen van een overbruggingshypotheek immers vooral kijken naar uw inkomen en of deze voldoende toereikend is om de eerste hypotheek af te betalen. Is dat het geval en beschikt u als kredietnemer nog over de nodige reserve, dan mag een overbruggingshypotheek op zich geen probleem zijn. Let wel, de kosten van een dergelijke lening liggen erg hoog. De kredietverstrekker loopt immers een sterk verhoogd risico door u (in theorie) twee hypothecaire leningen te verstrekken. Zeker bij een scheiding doet u er dan ook goed aan om goed te controleren of u wel over voldoende financiële mogelijkheden beschikt om deze kosten te betalen.

Overname van het gezamenlijk gekocht huis

Wanneer één van beide partners reeds een huis heeft en hij deze bijvoorbeeld verhuurd kan hij er voor kiezen om een overbruggingshypotheek af te sluiten voor de overname van het gezamenlijk aangekocht huis. Ook in dat geval gelden alle hierboven vermelde voorwaarden. Daarnaast is het ook zo dat de tweede partner akkoord moet gaan met de overname en dat is veelal het grootste struikelblok. Lang niet iedereen staat er namelijk zomaar om te springen om zijn of haar huis over te dragen aan de ex-partner. Bent u van plan om een overbruggingshypotheek af te sluiten voor een huis en bent u verwikkeld geraakt in een scheiding? Zorg er dan met andere woorden steeds voor dat niet alleen de bank, maar ook uw vorige partner akkoord gaat met uw plannen.