Hypotheekvorm Overbruggingshypotheek

De hypotheekvorm overbruggingshypotheek kunnen we eigenlijk niet plaatsen onder de standaard hypotheekvormen. Het is bij een overbruggingshypotheek immers zo dat het niet mogelijk is om het volledige aankoopbedrag van een woning te lenen, tenzij deze waarde gedekt wordt door de overwaarde van het eerste huis waarover u beschikt. Daarnaast verschilt de hypotheekvorm overbruggingshypotheek ook op andere vlakken ten opzichte van de gewone klassieke hypotheken. Het is bijvoorbeeld zo dat de looptijd van een overbruggingshypotheek altijd aanzienlijk wordt beperkt.
Lees verder

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is zoals de naam reeds doet vermoeden een krediet die het mogelijk maakt om een bepaalde periode te overbruggen. In de meeste gevallen wordt een overbruggingskrediet afgesloten onder de vorm van een overbruggingshypotheek. Het is hierbij immers zo dat de overwaarde van de eerste aangekochte woning wordt gebruikt om als waarborg te geven voor de financiering van de tweede woning. Een overbruggingshypotheek kan in theorie dan ook uitsluitend worden afgesloten voor de overwaarde van een reeds bestaande woning waar u eigenaar van bent. In de praktijk kan dit er echter nog iets anders aan toegaan.
In de praktijk is het immers zowel bij een overbruggingskrediet als bij een overbruggingshypotheek mogelijk om ook de kosten van het krediet zelf mee te laten financieren. Het is wel zo dat het fiscaal voordeel van een overbruggingskrediet en een overbruggingshypotheek zich steeds beperkt tot de kostprijs van het daadwerkelijk gefinancierde bedrag exclusief de kostprijs. U kunt met andere woorden het bedrag dat wordt geleend om de rente in te dekken nooit fiscaal aftrekken.
Lees verder

Overbruggingshypotheek belasting

Wanneer u er voor kiest om een overbruggingshypotheek af te sluiten zult u natuurlijk de mogelijkheden willen bekijken op de kostprijs van het krediet fiscaal af te trekken. Dat is niet meer dan normaal, maar verloopt iets anders dan bij een gewone hypotheek. Toch is het ook bij een overbruggingshypotheek zo dat de rente die u dient te betalen over het geleende bedrag ingegeven kan worden tijdens uw belastingaangifte. Veel mensen kiezen er echter voor om niet alleen de overwaarde van hun eerste woning te laten financieren, maar ook de kostprijs van de hypotheek zelf. Het is uitermate belangrijk om te weten dat het extra bedrag dat geleend wordt voor het indekken van de rente over het krediet niet fiscaal aftrekbaar is.
Lees verder

Overbruggingshypotheek aflossen

Wanneer u er voor kiest om een normale hypotheek af te sluiten dient u deze tegen een bepaalde datum natuurlijk af te lossen. Bij een normale hypotheek is het echter zo dat de datum van aflossing veelal ver in de toekomst ligt, een looptijd van een hypothecaire lening is immers zelden korter dan 20 tot 30 jaar. Bij een overbruggingshypotheek is dat een compleet ander verhaal. Een overbruggingshypotheek kan immers enkel en alleen afgesloten worden voor een looptijd van 6 à maximum 24 maanden. Na maximum 24 maanden zult u bij een overbruggingshypotheek met andere woorden èn het geleende bedrag terug moeten betalen èn de kosten die op het krediet in rekening zijn gebracht.
Lees verder

Overbruggingshypotheek aftrekbaar

Daar een overbruggingshypotheek door velen niet wordt aanzien als een volwaardige hypotheek dringt de vraag zich op of het wel mogelijk is om de kosten op een overbruggingshypotheek fiscaal af te trekken. Het enige juiste antwoord op deze vraag is “ja, maar…”. Het is immers mogelijk om de kosten van een overbruggingskrediet fiscaal in mindering te brengen, maar u dient er rekening mee te houden dat dit enkel en alleen geldt voor het bedrag van de overwaarde van de eerste woning. U kunt bij een overbruggingshypotheek immers ook de kosten op de hypotheek meenemen in de lening. Hoewel u het bedrag van de kosten dus ook gewoon krijgt uitbetaald kunt u de rente hierop niet fiscaal in mindering brengen.
Lees verder

Overbruggingshypotheek verlengen

Wanneer u er voor kiest om een overbruggingshypotheek af te sluiten dient u er rekening mee te houden dat een dergelijke hypotheek doorgaans over een zeer beperkte looptijd beschikt. In de meeste gevallen kan een overbruggingshypotheek immers uitsluitend worden afgesloten voor een periode van 6 tot 24 maanden, maar wat wanneer uw oude huis in die periode nog niet verkocht is geraakt? Is het in dat geval mogelijk om uw overbruggingshypotheek te verlengen? We moeten toegeven dat dit een beetje een vervelende situatie is, niet zozeer omdat het niet mogelijk is om een overbruggingshypotheek te verlengen, maar vooral omwille van het feit dat de kosten dan wel erg hoog oplopen.
Lees verder

ING overbruggingshypotheek

Uw oude huis staat te koop en in tussentijd hebt u reeds een nieuwe woning aangekocht? Omdat de verkoop van het huis wat langer duurt dan verwacht, kunnen er financiële moeilijkheden opduiken. Zeker in deze tijden is het namelijk niet echt een zekerheid te noemen dat het oude huis direct verkocht zal worden.
Lees verder